30 giây tạo link trong bài viết facebook post mới nhất 2019

Facebook 5
5 Comments
    1. Vẫn làm được bạn nhé. Nhưng chú ý là chỉ làm được trong group thôi
  1. Hiện tại làm không được nữa bạn ạ? Có thay đổi gì k vậy bạn?
    1. Vẫn làm được bạn nhé. Nhưng chú ý là chỉ làm được trong group thôi
  2. Mình ấn Ctrl+ K trong group thì nó hiện lên tìm kiếm trình duyệt, không biết có thay đổi gì không bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>